sanpham_khacsanpham_khac

Xi lanh thủy lực loại tròn

  • Xi lanh thủy lực loại tròn

  • Giá: Liên hệ

  • Lượt xem: 2148

Piston
(mm)

Rod
(mm)

S(rod)
(cm2)

S(push)
(cm2)

S(pull)
(cm2)

 

Piston
(mm)

Rod
(mm)

S(rod)
(cm2)

S(push)
(cm2)

S(pull)
(cm2)

25

14

     1.54

     4.91

     3.37

 

280

110

     94.99

    615.44

    520.45

32

18

     2.54

     8.04

     5.50

 

125

    122.66

    615.44

    492.78

40

22

     3.80

   12.56

     8.76

 

140

    153.86

    615.44

    461.58

50

28

     6.15

   19.63

   13.48

 

320

125

    122.66

    803.84

    681.18

63

36

   10.17

   31.16

   20.99

 

140

    153.86

    803.84

    649.98

80

45

   15.90

   50.24

   34.34

 

160

    200.96

    803.84

    602.88

100

56

   24.62

   78.50

   53.88

 

360

140

    153.86

 1,017.36

    863.50

125

70

   38.47

 122.66

   84.19

 

160

    200.96

 1,017.36

    816.40

160

90

   63.59

 200.96

 137.37

 

180

    254.34

 1,017.36

    763.02

200

110

   94.99

 314.00

 219.01

 

400

160

    200.96

 1,256.00

 1,055.04

220

90

   63.59

 379.94

 316.35

 

180

    254.34

 1,256.00

 1,001.66

100

   78.50

 379.94

 301.44

 

200

    314.00

 1,256.00

    942.00

110

   94.99

 379.94

 284.95

 

450

180

    254.34

 1,589.63

 1,335.29

250

100

   78.50

 490.63

 412.13

 

200

    314.00

 1,589.63

 1,275.63

110

   94.99

 490.63

 395.64

 

220

    379.94

 1,589.63

 1,209.69

125

 122.66

 490.63

 367.97

 

500

200

    314.00

 1,962.50

 1,648.50

 

 

 

 

 

 

220

    379.94

 1,962.50

 1,582.56

 

 

 

 

 

 

250

    490.63

 1,962.50

 1,471.87

Hành trình làm việc và kiểu lắp ráp: theo yêu cầu

Áp suất làm việc: 160/ 250/ 350 bar

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm chủ lực

  • Xi lanh áp lực cao (700 bar)
  • Xi lanh thủy lực lắp bu-lông

Hỗ trợ trực tuyến

0908 059 527

Văn Phòng
Tel: 08 62599328
Email: info@trungvu.com.vn
Kế Toán
Tel: 0909 059 527
Email: info@trungvu.com.vn

sua chua bien tan