sanpham_khacsanpham_khac

Bơm piston lưu lượng cố định

  • Bơm piston lưu lượng cố định

  • Giá: Liên hệ

  • Lượt xem: 2180

Size

5

10

12

16

23

28

32

45

56

63

80

Displacement (cm3/rev)

4.93

10.3

12

16

22.9

28.1

32

45.6

56.1

63

80.4

Max. speed (rpm)

5600

3150

3150

3150

2500

2500

2500

2240

2000

2000

1800

Flow at 1500 rpm (l/p)

7.4

15.45

18

24

34.35

42.15

48

68.4

84.15

94.5

120.6

Nominal pressure (bar)

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Power at 1500 rpm (kW)

5

10

12

16

23

28

32

46

56

63

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Size

90

107

125

160

180

200

250

355

500

710

1000

Displacement (cm3/rev)

90

106.7

125

160.4

180

200

250

355

500

710

1000

Max. speed (rpm)

1800

1600

1600

1450

1450

1550

1500

1320

1200

1200

950

Flow at max. speed (l/p)

162

170.72

200

232.58

261

310

375

468.6

600

852

950

Nominal pressure (bar)

400

400

400

400

400

400

350

350

350

350

350

Max. Power (kW)

108

114

133

155

174

207

219

273

350

497

554

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm chủ lực

  • Bơm bánh răng
  • Bơm piston có điều chỉnh lưu lượng
  • ABC

Hỗ trợ trực tuyến

0908 059 527

Văn Phòng
Tel: 08 62599328
Email: info@trungvu.com.vn
Kế Toán
Tel: 0909 059 527
Email: info@trungvu.com.vn

sua chua bien tan