HỆ THỐNG STAUFF BOND

Liên Hệ

 

Hệ Thống STAUFF Bond

 • Giảm thời gian chu kỳ và chi phí lao động trong quá trình cài đặt
 • Loại bỏ nhu cầu làm việc nóng, xem lửa và giải phóng khí
 • Dụng cụ đắt tiền và thiết bị hàn không còn cần thiết
 • Không có nguồn điện hoặc năng lượng điện cần thiết để cài đặt
 • Có thể được sử dụng với nhiều bề mặt khác nhau,
  đặc biệt trong các tình huống quan trọng về an toàn khi hàn không phải là một lựa chọn
 • Tăng cường thiết kế kết cấu, sức mạnh và tính toàn vẹn
 • Giảm số lượng lỗ khoan vào cấu trúc
 • Ngăn chặn ăn mòn điện và đường dẫn rò rỉ tiềm năng
 • Tối đa hóa thiết kế và linh hoạt trình tự công việc
 • Tạo điều kiện cho những thay đổi và bổ sung vào phút cuối
 • Đơn giản hóa sửa đổi và sửa chữa tiếp theo

Sản Phẩm

Hotline tư vấn miễn phí: 0908 059 527
icon zalo