Hệ Thống Hàn Stud Welding System SWG

Liên Hệ

Những lợi ích chính của hệ thống hàn Stud STAUFF

  • Năng suất cao do xử lý nhanh chóng và dễ dàng
  • Linh hoạt hơn khi làm việc ở vị trí nằm ngang hoặc trên cao
  • Biến dạng vật liệu giảm đến mức tối thiểu thông qua ứng suất nhiệt thấp
  • Mức độ an toàn cao do mối hàn không có vùng rỗng
  • Giảm việc làm lại trên các vị trí hàn
  • Khả năng tiếp cận một phía của thành phần là đủ
  • Không rò rỉ gây ra bởi các lỗ khoan
  • Hoạt động không có dòng điện cao thế

Sản Phẩm

Hotline tư vấn miễn phí: 0908 059 527
icon zalo