Bơm Tay Thủy Lực 

Bơm tay thủy lực là gì?

Bơm tay thủy lực sử dụng sức người làm làm nguồn năng lượng tạo ra áp suất của hệ thống thủy lực. Trong khi nhiều máy bơm thủy lực được vận hành bằng các thiết bị năng lượng khác, chẳng hạn như bơm điện, bơm khí nén hoặc thậm chí dòng thủy tĩnh, thì bơm tay thủy lực phụ thuộc vào lực của con người để thực hiện mọi quá trình hoạt động của hệ thống theo ý muốn của người sử dụng.
Chúng rất lý tưởng để sử dụng khi đầu vào nguồn cấp thông thường không phù hợp hoặc không khả dụng, và cũng rất phù hợp với các ứng dụng có thể di động và mang vác đi đơn giản vì khối lượng của bơm tay thủy lực là không đáng kể.